Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
SERWISU https://slodkipomysl.pl/

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników korzystających z usług świadczonych w Serwisie wprowadziłam niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką Prywatności. Poniżej prezentuję najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez mnie danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, które są stosowane na stronie.

W razie pytań lub wątpliwości można się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@slodkipomysl.pl.

Pozdrawiam
Magdalena Indyka

 

SPIS TREŚCI
I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych.
 3. Kogo dotyczy Polityka Prywatności?
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. W jaki sposób pozyskuję dane osobowe?
 6. Jakie dane osobowe mogą być przeze mnie przetwarzane?
 7. Okres przechowywania danych osobowych.
 8. Odbiorcy danych osobowych.
 9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 11. Prawo do cofnięcia zgody.
 12. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Wymóg podania danych osobowych.
 14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 15. W jaki sposób dbam o dane osobowe?
 16. Czy linki do serwisów zewnętrznych objęte są Polityką Prywatności?

II. USŁUGA NEWSLETTER

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Czym są pliki cookies?
 2. Jak wyłączyć pliki cookies?
 3. Pliki cookies podmiotów trzecich.
 4. Logi serwera.
 5. Nota prawna.
 6. Zmiany Polityki Prywatności.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE
(Co oznaczają poszczególne pojęcia używane przeze mnie w Polityce prywatności?)

Na potrzeby Polityki Prywatności przyjmuję, iż poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Administrator/Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników (moje dane kontaktowe jako Administratora wskazane są poniżej);
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych o nowych artykułach blogowych, nowościach, usługach i produktach związanych z blogiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, za uprzednią jego zgodą;
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – strona internetowa Administratora danych osobowych dostępna pod adresem https://slodkipomysl.pl i wszystkie jej podstrony, w tym wszystkie usługi świadczone w domenie, w szczególności blog, Newsletter, formularz do umieszczenia komentarza, formularz kontaktowy itp.;
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda strony Serwisu, zapisuje się na Newsletter, umieszcza komentarz, kontaktuje się z Administratorem, „polubiła” lub „obserwuje” jego fanpage lub konto na portalu społecznościowym.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
(Jak się ze mną skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych?)

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Indyka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Słodki Pomysł Magdalena Indyka, NIP: 6981761108, REGON: 388172565. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@slodkipomysl.pl.

3. KOGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?
(Kto powinien się zapoznać z Polityką Prywatności?)

Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie oraz z social media Administratora, w szczególności osób:

 • przeglądających strony Serwisu,
 • zapisujących się na Newsletter,
 • dodających komentarz do wpisu blogowego,
 • kontaktujących się ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub portali społecznościowych),
 • które zdecydowały się na „polubienie” lub „obserwowanie” mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Patronite), dołączyły do Grupy na Facebook ’u lub w inny sposób zostawiły swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodały komentarz, wpis, opinię, weszły w interakcje z moimi treściami itp.). Informuję, że zasady odnoszące się do fanpage’a, Grupy lub kont na portalach społecznościowych jako Administrator ustalam ja, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage, Grupa lub konto ustala podmiot zarządzający tym portalem. Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem danego portalu i wskazanymi tam zasadami.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzam dane osobowe Użytkownika?)

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną w następujących celach:
1. Na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • zapisywanie danych w postaci plików cookies i wykorzystywanie cookies na stronie Serwisu;
 • zapis na Newsletter;
 • umieszczenie w Serwisie komentarza do wpisu blogowego.

2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • zapewnienie rozliczalności i wykazanie spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przez przepisy prawa, w tym tworzenie rejestrów i ewidencji wynikających z RODO.

3. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • kontaktowanie się ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonu, formularza kontaktowego lub innych środków porozumiewania się na odległość – mój prawnie uzasadniony interes polega na obsłudze zapytań i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielaniu odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników pytania;
 • zapewnienie rozliczalności i wykazanie spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przez przepisy prawa, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z RODO – mój prawnie uzasadniony interes polega na posiadaniu informacji na temat Użytkowników m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO;
 • administrowanie i zarządzanie stronami na innych platformach (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Patronite), w tym obsługa grupy i fanpage’a na portalu Facebook (Grupa: Tortowy Secret Service, Fanpage: Słodki Pomysł oraz kont na Instagramie: @Slodkipomysl, Pinterest: Słodki Pomysł – torty i ciasta (slodkipomysl), YouTube: Słodki Pomysł – YouTube, Patronite) – mój prawnie uzasadniony interes polega na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami na tych platformach, kierowaniu do nich treści marketingowych oraz komunikacji z nimi;
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych (m.in. poprzez korzystanie z narzędzi do remarketingu), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – mój prawnie uzasadniony interes polega na posiadaniu danych osobowych Użytkowników, które pozwolą mi ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami;
 • prowadzenie analiz polegających m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – mój prawnie uzasadniony interes polega na badaniu aktywności Użytkowników w Serwisie;
 • administrowanie i zarządzanie Serwisem – mój prawnie uzasadniony interes polega na administrowaniu Serwisem, w tym pod kątem jego funkcjonalności.

5. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ DANE OSOBOWE?
(Skąd pozyskuję dane osobowe Użytkownika?)

Twoje dane osobowe jako Użytkownika pozyskuję bezpośrednio od Ciebie, w szczególności gdy:

 • przeglądasz strony Serwisu,
 • zapiszesz się na Newsletter,
 • dodasz komentarz do wpisu blogowego,
 • skontaktujesz się ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych),
 • zdecydujesz się na polubienie lub obserwowanie mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Patronite), dołączysz do Grupy na Facebooku lub w inny sposób
 • zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz wpis, komentarz, opinię, wejdziesz w interakcję z moimi treściami itp.).

Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich, przez co część informacji na temat Użytkownika może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się Polityce Plików Cookies.

6. JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEZE MNIE PRZETWARZANE?
(Jakie informacje przetwarzam na temat Użytkownika?)

Zakres przetwarzanych przeze mnie danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie danych. W zależności od celów, katalog tych danych może być inny.

Podczas zapisu na Newsletter zbierane mogą być następujące dane Użytkownika: imię i adres e-mail. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera może ponadto odnotowywać aktywność Użytkownika i podejmowane działania związane z przesyłanymi e-mailami (np. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w zamieszczone linki, moment wypisania się z Newslettera itp.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na Newsletter.

Podczas dodania komentarza do wpisu blogowego zbierane mogą być następujące dane Użytkownika: nazwa, adres e-mail, adres witryny internetowej (opcjonalnie), zdjęcie (opcjonalnie). Jeśli Użytkownik w celu dodania komentarza dobrowolnie połączy swoje konto na Facebooku, konto Google lub konta w innych zewnętrznych portalach, zbierane mogą być informacje z tych kont, w zależności od ustawień prywatności Użytkownika. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu e-mail Użytkownika może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu zweryfikowania, czy Użytkownik z niej korzysta. Jeśli Użytkownik korzysta z tej usługi i zaakceptuje komentarz, ustawiony przez niego obrazek profilowy będzie widoczny publicznie przy jego komentarzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza w Serwisie.

Podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, portali społecznościowych) zbierane mogą być następujące dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekaże w treści korespondencji, adres IP. Zakres zbieranych danych zależy od tego, jaką drogą Użytkownik się kontaktuje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się, wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na „polubienie” lub „obserwowanie” fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Patronite), dołączy do Grupy na Facebook ‘u lub w inny sposób zostawi swoje dane na portalu społecznościowym (np. doda komentarz, wpis, opinię, wejdzie w interakcje z treściami itp.), przetwarzane mogą być następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane Użytkownik przekaże zależy od jego ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
(Przez jaki czas będę przetwarzać dane osobowe Użytkownika?)

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. W celu usprawnienia procesu przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi, okresy przechowywania danych osobowych podane w latach będą liczone na koniec każdego roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na Newsletter będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody. Dane osobowe Użytkowników, którzy wypisali się z Newslettera będą następnie przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłaniem Newslettera (w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera, chwili jej cofnięcia) zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza do wpisu blogowego będą przetwarzane przez czas dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej Użytkownik cofnie swoją zgodę na umieszczenie komentarza i zażąda jego usunięcia.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Użytkownika fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym, dołączeniem do Grupy na portalu oraz dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w inny sposób na portalu będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage’a, Grupy lub konta na portalu społecznościowym. Użytkownik w każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustala Administrator danych osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora portalu społecznościowego i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Użytkownik może usunąć swoje dane zgodnie z regulaminem danego portalu.

Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia.

Dane osobowe przetwarzane do celów prowadzenia analiz oraz w związku z administrowaniem i zarządzaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się tych danych lub utraty przez nich przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez niego sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tym celu lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po cofnięciu zgody dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
(Komu mogę przekazać dane osobowe Użytkownika?)

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystam prowadząc działalność:

 • dostawcę usług hostingowych (opiekunbloga.pl, Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 5381753991) – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 • dostawcę systemu do wysyłki Newslettera (MailerLite UAB „MailerLite”, J. Basanaviciaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa) – w zakresie danych gromadzonych w systemie służącym do wysyłki Newslettera;
 • podmioty, które zapewniają obsługę księgowo-podatkową (Marek Wcisło, Osiedle Na Lotnisku 1/u19, 31-801 Kraków, NIP: 6811048676);
 • pozostałych podwykonawców lub zleceniobiorców, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny (podmioty zapewniające wsparcie techniczne, informatyczne, prawnicy, graficy, wirtualne asystentki itp.).

Podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa, znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a przekazywanie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli będą tego wymaga
obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
(Czy dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza EOG?)

W ramach prowadzenia Serwisu korzystam z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy posiadające swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google, Pinterest). Podmioty te w ramach korzystania z dostarczanych przez nie narzędzi mogą gromadzić anonimowe dane na temat Użytkowników, a dane te mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne.

10. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
(Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia, o których mowa w art. 16-21 RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Użytkownika nie mam podstaw do przetwarzania danych, może żądać ich usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Użytkownik może żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczył na podstawie umowy lub zgody; może mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (sprzeciw „marketingowy” i sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika).

Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w tym celu wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu. Użytkownik powinien wskazać mi swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę wówczas przetwarzać jego dane osobowe w tych celach, chyba że wykażę, że podstawa przetwarzania przeze mnie danych jest nadrzędna wobec jego praw lub też, że jego dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego, co oznacza, że w określonych sytuacjach Użytkownik nie będzie mógł z nich skorzystać, a ja mam prawo odmówić ich spełnienia. W celu realizacji swoich uprawnień, albo w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może się ze mną skontaktować pod adresem: kontakt@slodkipomysl.pl.

11. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
(Czy Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę?)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, w każdej chwili może tą zgodę cofnąć (w tym celu Użytkownik może się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@slodkipomysl.pl). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdym czasie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
(Kiedy Użytkownik wnieść skargę do organu nadzorczego?)

Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przetwarzam jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
(Czy Użytkownik ma obowiązek podania swoich danych osobowych?)

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy też osiągnięcia określonego celu. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musi podawać swoich danych osobowych. Szczegóły związane z wymogiem podania danych osobowych zostały przedstawione w pkt 6.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
(Czy dokonuję zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania?)

Nie podejmuję wobec Użytkowników decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływały. Korzystając z określonych narzędzi podmiotów trzecich dane osobowe Użytkowników mogą być profilowane, co pozwala mi kierować do nich np. spersonalizowane reklamy. Nie wpływa to jednak w żaden istotny sposób na Użytkowników i nie wywołuje wobec nich żadnych skutków prawnych.

15. W JAKI SPOSÓB DBAM O DANE OSOBOWE?
(Czy dane osobowe Użytkowników są u mnie bezpieczne?)

Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczam dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W Serwie stosowane jest szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

16. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?
(Czy odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których mogą być przekierowania z Serwisu?)

W Serwisie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne. Nie odpowiadam za regulaminy oraz polityki prywatności tych stron internetowych i zalecam zapoznanie się przez Użytkownika z tymi dokumentami po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

 

USŁUGA NEWSLETTER

Chcąc zapisać się na Newsletter, Użytkownik musi w formularzu zapisu na Newsletter wpisać swoje imię oraz adres e-mail (pola te są obowiązkowe), a także zaznaczyć odpowiedni checkbox z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera. Aktywacja usługi Newsletter następuję poprzez kliknięcie przez Użytkownika linku do potwierdzenia subskrypcji, który zostanie mu wysłany na jego adres e-mail podany w trakcie zapisu na Newsletter. Dane pozyskane w ten sposób są dodawane do listy mailingowej i wykorzystywane jedynie w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera. Zapisanie się na Newsletter jest dobrowolne i bezpłatne. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony, bądź do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być cofnięta w każdym momencie, a jej cofnięcie spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby zrezygnować z usługi Newsletter Użytkownik powinien kliknąć aktywny link do anulowania subskrypcji/wypisania się z Newslettera znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail typu Newsletter lub wysłać takie żądanie Administratorowi.

Zapisując się na Newsletter Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając chęć zapisu na Newsletter Użytkownik zgadza się również na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przekazywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników pozyskane w celu wysyłania im Newslettera znajdują się w Polityce prywatności.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
(Czy w Serwisie stosowane są pliki cookies i czym one są?)

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe” oraz cookies „stałe”. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji i nie pozwalają zidentyfikować Użytkowników. Są wykorzystywane w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz udostępnienia i ulepszenia funkcji Serwisu, pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, a także ulepszać funkcje dostępne w Serwisie.

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w sekcji Pomoc w meny przeglądarki internetowej lub na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl.

18. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?
(Czy można wyłączyć pliki cookies?)

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania w Serwisie plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Klikając „Zgadzam się” Użytkownik wyraża zgodę na ich użycie. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta. Może wyłączyć pliki cookies, a także je usunąć. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik może także korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe; wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem ich zamknięcia.

Pod poniższymi linkami Użytkownik znajdzie informacje o sposobach usunięcia plików cookies w następujących przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

20. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
(Z jakich plików cookies podmiotów trzecich korzystam i w jakich celach?)

Serwis korzysta z plików cookies oraz narzędzi i technologii podmiotów trzecich. Korzystanie z usług podmiotów trzecich może powodować przekazywanie danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty, z których usług korzystam gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

GOOGLE ANALYTICS
W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) Serwis korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Firma Google uzyskała certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, który obejmuje różne usługi Google, w tym Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są co do zasady gromadzone dane, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. W ramach tej usługi mogą być zbierane dane dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, liczby Użytkowników odwiedzających Serwis, czasu wizyt Użytkownika w Serwisie, przeglądanych podstron, płci, przedziału wieku, aktywności w sieci, skuteczności kampanii marketingowych itp.
Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa danych oraz postępowania z danymi w Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Istnieje również możliwość zablokowania działania Google Analytics przez Użytkownika. Pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Użytkownik może pobrać dodatek do przeglądarki, który blokuje działanie Google Analytics.

GOOGLE ADS I GOOGLE ADSENSE
Google Ads i Google AdSense to platformy reklamowe należące do Google LLC. Serwis korzysta z tych narzędzi w celu tworzenia kampanii reklamowych oraz udostępniania części witryny jako powierzchni reklamowej, w której emitowane będą reklamy reklamodawców korzystających z Google Ads. Pliki cookies tych narzędzi wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin w Serwisie lub na innych stronach internetowych. W ramach tych narzędzi nie są gromadzone dane, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika.

ANKIETA SYSTEMU BLOG49 W POSTACI KODU IFRAME
W Serwisie dostępna jest ankieta (we wpisie https://slodkipomysl.pl/cytrynowe ciasteczka), która zbiera opinie na temat produktów marki GOSIA. Ankieta zawiera kody zapisujące w przeglądarce Użytkownika odwiedzającego artykuł pliki cookies Facebook Ads, Google Ads i Google Analytics, umożliwiające emisję reklam remarketingowych skierowanych do Użytkowników odwiedzających Serwis.

PIKSEL FACEBOOKA
Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie oraz pozwala kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy i zapewnić remarketing. Jest to kod zaimplementowany w Serwisie, który automatycznie gromadzi dane o korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone dane, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. Narzędzie Pixel Facebooka zapewniane jest przez Facebook Inc., a dane mogą być przekazywane poza EOG.

WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Serwis wykorzystuje pliki cookies portali społecznościowych (tj. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, Patronite) w celu udostępniania treści w tych portalach, subskrypcji, czy wykorzystywania innych funkcji interaktywnych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia, które są udostępnione przez podmioty trzecie. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki zostaje odesłany do zewnętrznego portalu społecznościowego, gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” itp. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies przez podmioty trzecie i przetwarzaniem danych na tych portalach. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę internetową i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w tym portalu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby portale te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt w Serwisie, może zablokować załadowanie się wtyczek na stronie korzystając z rozszerzeń swojej przeglądarki internetowej. Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki zostaną wykorzystane przez administratorów zewnętrznych portali społecznościowych. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów portali społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności.

MATERIAŁY WIDEO
W Serwisie mogą być wyświetlane filmy z portalu YouTube, co wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google LLC dotyczących korzystania z tej usługi.

Zachęcam do zapoznania się z politykami prywatności:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

21. LOGI SERWERA
(Jakie informacje zbierane są w ramach tzw. logów serwera?)

Korzystanie z Serwisu wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis i zapisywane jest w tzw. logach serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in.: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy, który służy do administrowania Serwisem, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

22. NOTA PRAWNA
(Zakaz naruszania praw autorskich i dostarczania treści bezprawnych)

Wszelkie treści oraz materiały, w tym zdjęcia zawarte w Serwisie stanowią przedmiot moich praw autorskich i mogą być wykorzystywane jedynie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Nie wyrażam zgody na ich kopiowanie w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

23. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
(Czy Polityka Prywatności może zostać zmieniona?)

W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności i plików cookies. Przyczyną wprowadzonych zmian mogą być zmiany przepisów prawa, rozwój oferty, działalności, zmiana wykorzystywanych technologii, czy też zmiany standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności. Informacje o zmianie Polityki Prywatności zostaną udostępnione w Serwisie i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Zalecam zapoznanie się przez Użytkownika z Polityką Prywatności każdorazowo przed podjęciem jakichkolwiek działań w Serwisie.

Polityka Prywatności obowiązuje od 8.03.2021 roku.